Modalitat esportiva: Karate

activo

Curs de Període Transitori convocat per la FKCV a celebrar a Alacant. Prova d'accés: requisit de caràcter específic determinat en Pla Formatiu.