Què són els ensenyaments esportius?

  • Són ensenyaments oficials i estan dins del sistema educatiu. El seu objectiu és la formació dels tècnics (monitors, entrenadors, etc.) en les diferents modalitats i especialitats esportives.

Quina validesa tenen els ensenyaments esportius?

  • Són els únics títols oficials en l'àmbit esportiu, tenen validesa acadèmica i professional en tot el territori nacional.

Què obtinc en cursar els ensenyaments esportius?

  • El Certificat de primer nivell, el Títol de Tècnic Esportiu i el Títol de Tècnic Esportiu Superior, en la modalitat o especialitat corresponent.