Període Transitori

A continuació tens un índex de tota la informació que explica la normativa coneguda com a Període Transitori.

  1. Introducció

    • Introducció. Breu explicació sobre què és el Període Transitori.
  2. Nivells de formació

  3. Requisits d'accés

  4. Modalitats esportives

  5. Plans formatius

  6. Bloc comú 2017